تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( بهرنگ قاسمی )
پیچک ( بهرنگ قاسمی )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( بهرنگ قاسمی )
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

(بهرنگ قاسمى) حسن قاسمی متخلص‌ به بهرنگ، متولدِ نوزدهمِ اسفندماهِ ۱۳۶۱ خورشیدی در اردبیل می باشد.